[Battlemesh] video translations

Roger Baig Viñas roger.baig at gmail.com
Fri Jun 12 11:51:31 CEST 2015


Hi,

Catalan done. Many accents missing due to etherpad limitations.

Here is how it should look like,

CATALÀ

A  AlterMundi treballem per fer que la tecnologia, apropiada per la
gent,  esdevingui un vehicle d'inclusió i equilibri d'oportunitats.

La nostra feina sobre el terreny es centra en cobrir les necessitats
de les poblacions petites de l'interior de'Argentina.

La tasca principal d'AlterMundi durant els darrers anys s'ha centrat
en l'àrea de l'accés a Internet a regions a on els proveïdors
comercials no hi veuen cap oportunitat de lucre i per tant no hi
ofereixen serveis.

Aquest treball té diferents eixos:
• el desenvolupament de programari lliure que possibilita el
desplegament de xarxes per part de persones sense coneixements previs
• l'organització de tallers presencials de formació pel desplegament
d'infraestructura local
• el suport permanent a xarxes comunitàries que ja s'estan desplegant
• la representació dels interessos de les xarxes comunitàries en front
de institucions, empreses i organismes estatals
• i la difusió, nacional i internacional  de les experiències i les
eines desenvolupades

En  la regió serrana de la província de Córdoba, el model de xarxa
propuesat per AlterMundi, es va començar a desplegar a José de  la
Quintana i ha estat adoptat per molts dels pobles de les valls de
Paravachasca i Traslasierra.

A juny de 2015, el conjunt de xarxes transporta mes de 400GBytes de
tràfic setmanal a través d'una xarxa troncal administrada en conjunt
per  AlterMundi i les comunitats involucrades. La xarxa  interconnecta
tots aquests pobles i el centre de dades de la Universidad Nacional de
 Córdoba,  a través de mes de 100Km de enllaços punt a punt, incloent
un salt sobre les Altas Cumbres, a 2300 metres sobre el nivell del
mar, amb autonomia energètica solar.

El 2015 serà un any de creixement i consolidació de les xarxes
comunitàries com a alternativa concreta per la inclusió digital a
partir de la auto-prestació de serveis de comunicacions als pobles de
l'interior del país.

On 12 June 2015 at 10:11, fboehm <fboehm at aon.at> wrote:
> Translated to German from the English version. I hope not a lot of
> information got lost due to this double translation.
>
> Franz
>
> _______________________________________________
> Battlemesh mailing list
> Battlemesh at ml.ninux.org
> http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/battlemesh-- 
rogerMore information about the Battlemesh mailing list